Hoveddel Side topp

Trenger du nye nettsider?

En nettside må hele tiden videreutvikles for å være oppdatert og engasjerende for dine kunder.

Vi utvikler engasjerende og brukervennlige nettløsninger med responsivt design som kommuniserer ditt budskap effektivt til din målgruppe.

Hva skal nettsiden oppnå?

En nettløsning skal gi verdi og bidra til å nå de målene ditt selskap har. Uten ett klart målbilde er det vanskelig å utnytte potensialet i digitale medier. 
Ved utvikling av nettløsninger begynner vi derfor først med å identifisere målsettinger og målgrupper slik at vi forstår hva du som kunde er opptatt av, og hvordan vi kan utvikle en nettløsning tilpasset dine behov. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vår målsetning er  å utvikle en nettløsning i samarbeid med deg som øker din digitale synlighet (seo optimalisering) med brukervennlig og relevant innhold for dine målgrupper.

En god nettløsning i dagens marked bør minst:
- bidra til å nå salgs/informasjons/support mål
- være brukervennlig for kunder og ansatte
- være tilpasset alle enheter (mobil, nettbrett, stasjonær)
- inneha design/funksjonalitet som skiller seg ut fra konkurrentene
- være optimalisert for søkemotorer

Er dine sider fremtidsrettet?

Den økte bruken av ulike enheter som mobil og nettbrett stiller større krav til innholdspresentasjon ved utvikling av nye nettløsninger. Brukerne forventer at informasjonen som presenteres er tilpasset de ulike formatene. Selskap som ikke tilpasser seg økt bruk av mobil og nettbrett vil miste trafikk og kunder.

Responsivt web design

Responsiv web design er tilnærmingen hvor man hensyntar brukerens atferd og miljø (skjermstørrelse, plattform) ved å utvikle løsninger som er tilpasset alle typer enheter. Når brukeren bytter fra sin bærbare til en iPad, tilpasses nettstedet automatisk med hensyn til oppløsning, bildestørrelse og funksjonalitet. Med andre ord har nettstedet teknologien til å automatisk tilpasse seg til brukerens preferanser. Dette eliminere behovet for utvikling av enkeltstående løsninger for hver eneste nye enhet på markedet.

For deg tilbyr dette den enkleste måten å nå brukere på tvers av enheter. For brukere, sikrer det en stor opplevelse uavhengig av skjermflate.

Krav til teknologi som støtter alle typer enheter

Økt bruk av enheter med ulik skjermoppløsning medfører at du trenger å bygge nettløsninger som er tilpasset de ulike formatene. Dette stiller også nye krav til den teknologiske plattformen som distribuerer innholdet, samt hvilken funksjonalitet som skal være tilgjengelig. Å bygge «apps» for nettbrett og mobil kan synes som den åpenbare løsningen, men for de fleste vil en utvikling av en nettløsning som fungerer like bra på alle enheter være minst like bra. Dette kalles responsivt design.

Målet med å utvikle responsive nettsider dreier seg ikke bare om at det ser bra ut, men at det allerede har skjedd et stort skifte i forbruksvaner som ditt selskap må hensynta. Vi har erfaringen og den tekniske plattformen som bidrar til rask utvikling av et responsivt design på dine nettsider.

Publiseringsverktøy | Nettsider | Moduler | Websider

OC Publisher er en modul og malbasert web-applikasjon som enkelt kan videreutvikles og tilpasses etter dine behov. Gjennom ett felles grensesnitt kan du selv tilpasse innhold og publisere til alle digitale kanaler. 
OC Publisher for web og mobil leveres i tre ulike versjoner avhengig av ditt behov; Mini, Basic og Enterprise. 

OC Publisher Mini

OC Publisher Mini har alt du trenger for å komme i gang med en innholdsplattform eller web-tjeneste. Den er rimelig i pris fordi malsettet allerede er klart. Du kan sette i gang så fort du vil. Innholdet implementerer du selv uavhengig om det er tekst eller bilder, logo eller bakgrunn, så lenge det er innenfor malsettet som følger med. OCP Mini leveres med en flerspråklig back-end for å dekke dine språkbehov.

 

Dersom du ønsker å legge til funksjonalitet og/eller moduler, oppfordrer vi deg til å velge eller oppgradere til enten Basic-utgaven eller Enterprise-utgaven.

OC Publisher Basic

OC Publisher Basic har alt din bedrift trenger for å kjøre en dynamisk innholdsplattform. Du har en rekke forskjellige og nyttige maler for innhold og du har til enhver tid full kontroll på publiseringen av tekst, bilder og/eller video. OCP Basic leveres med en flerspråklig back-end og har i tillegg en rekke søkemotoroptimaliseringsmuligheter (SEO).

Basic-utgaven har ingen begrensninger i forhold til antall sider du produserer eller antall back-end-brukere (admins) du kan ha.
Dersom du ønsker å legge til funksjonalitet og/eller moduler, oppfordrer vi deg til å velge eller oppgradere til Enterprise-utgaven.

OC Publisher Enterprise

OC Publisher Enterprise er et tyngre og flermodulært publiseringssystem der mulighetene dine er grenseløse. Trenger du en modul eller funksjonalitet i malverket vi per dags dato ikke tilbyr, kan vi lage dette for deg som kunde. Enterprise er en svært profesjonell løsning for din bedrift. Den er for bedrifter som opererer med avanserte integrasjoner og/eller flere webplattformer. Løsningen er basert på tilpasning av moduler.

Enterprise-løsningene starter oftest med et forprosjekt oss imellom for å definere behovet for tilpasning og integrering. CMS´et leveres med en flerspråklig back-end og har i tillegg en rekke søkemotoroptimaliseringsmuligheter (SEO).

Enterprise-utgaven har ingen restriksjoner i forhold til antall sider du produserer eller antall back-end brukere du kan ha.

Planlegging og analyse

Når målsettingen og målgruppene er identifisert analyser vi hvordan dette skal påvirke innholdet og den estetiske utforming av nettsidene. Målgruppenes forventninger til innhold, funksjonalitet og design må samsvare med hva nettstedet faktisk skal presentere.

- Skal det være en salgs- eller informasjons-nettsted?
- Vil brukernes alder, bransje eller nettkompetanse påvirke funksjonalitet eller design?  
- Hvilke produkter / funksjoner vil og vil ikke bli akseptert av brukerne?

Målet er å utvikle den mest effektive "tone of voice" på nett for din bedrift. 

I analysefasen er det også viktig å identifisere konkurrenter på Internett og hvilken tilnærming de har. Hvordan oppnår de sine mål, kan du forbedre noe på hva de gjør, og du kan tilby noe mer? Hva kommer til å skille deg ut fra dem, og enda viktigere, plassere deg over dem i søkemotor-rangeringer?

I planleggingsfasen vil det også bli benyttet tid på innsamling av kildefiler, tidligere markedsføringsmateriell, brosjyrer og selskapet design profil for gjenbruk i design og innholdsproduksjon.

Navigasjon, design og innhold

NAVIGASJON
Å definere hvordan brukere skal navigere gjennom og bruke nettstedet er en essensiell oppgave for å hjelpe brukerne å finne relevant innhold og produkter. I denne fasen benyttes mye tid på å utvikle et nettstedskart som er i henhold til målsetningene (konvertering, informasjonsspredning) for ditt selskap, samtidig som det oppleves som nyttig for brukerne. Beslutninger om type menyer, plassering av menyer og identifisering av farger og generell typografi på sidene vil hjelpe brukerne med å navigere og å dykke dypere inn i nettstedet. Ved utvikling av navigasjonen tar vi også hensyn til hvordan vil navigasjonen vil påvirke hvordan søkemotorene vil "crawle" nettsidene.

DESIGN
Under desigfasen defineres tilnærmingen for å møte behovene til målgruppen. Dette omfatter estetikk, brukervennlighet, tekniske krav og ikke minst grafisk tema. Designfasen innebærer også å identifisere arkitekturen på hver enkelt side og definere malene som skal utvikles mht. innholdplassering og funksjonalitet.

INNHOLD
Identifikasjon av innhold som må utvikles er en svært viktig prosess. Har du allerede har innhold som du kan bruke eller må det utvikles? Har selskapet personer som kan skrive tekstlig innhold eller må det frigjøres ressurser for innholdsskriving? Hvilke innholdselementer skal utvikles (video, bilder, animasjoner etc)? Og finnes det markedsføringsmateriell, brosjyrer og branding materiale som kan gjenbrukes?

Implementering og testing av funksjonalitet og design

PROGRAMMERING OG TEKNISK OPPSETT
Designet som er utviklet skal nå implementeres som sidemaler med navigasjon og ønsket funksjonalitet.  I tillegg til programmering innebærer dette også oppsett av nettstedet med domener, ssl sertifikater, brukertilgang med rettighetsstyring mm. 

UTVIKLE OG IMPLEMENTERE INNHOLD
I denne fasen utvikles og implementeres innhold som skal fremvises på nettsiden. Skriving av tekster tar erfaringsmessig mye tid, og det er avgjørende at det avsatt tilstrekkelig med ressurser for å utvikle og kvalitetssikre innholdet. Relevant innhold er viktig for brukerne, men også for rangering i søkemotorene.

SEO IMPLEMENTERING
Hver enkelt side i løsningen må optimaliseres for søkemoterene. Dette innebærer innleggelse av seo-vennlige url og meta tags (tittel, beskrivelse, nøkkelord) basert på utvalgte nøkkelord og fraser, samt optimalisering H1-H4 tags og innhold.

USER AND CONVERSION TESTING
Når løsningen er ferdigstilt bør løsningen testes av et representativt utvalg av brukere i målgruppen. Alternativt kan ansatte, venner og kjente benyttes dersom det ikke er tilgjengelige ressurser for en mer omfattende brukertesting. Testingen skal avdekke om navigasjon, funksjonalitet, "conversion" og innhold er brukervennlig, relevant og bidrar til at målsettingene med nettsiden oppnås.

TEKNISK YTELSE
Før løsningen lanseres anbefales det å teste nettsidene for teknisk ytelse. Trege nettsider er ikke bare irriterende for brukerne, men kan også medføre også lavere ranking i søkemotorene. 

Vedlikehold og søkemotor optimalisering

Et nettsted krever kontinuerlig overvåkning og forbedring for å tiltrekke seg og engasjere brukerne. Løpende oppdatering av nytt innhold og forbedring av eksisterende er en kontinuerlig prosess med monitorering av nøkkelord, søkemotor rangering og optimalisering av nettsiden (navigasjon, "conversion", innhold, meta tags) for å tiltrekke seg brukere.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn